De afmetingen

Elk materiaal heeft zijn eigen intrinsieke technische grenzen. Het is absoluut noodzakelijk om op voorhand te bepalen welke afmetingen gebruikt zullen worden. Deze hangen namelijk nauw samen met de toepassing en de totale oppervlakte en hebben dan ook gevolgen voor de keuze van het product. Op basis van deze gegevens kunnen nauwkeurigere werktekeningen worden opgesteld van het oppervlak dat moet worden bedekt en kan een offerte worden uitgewerkt voor de uit te voeren werkzaamheden.